adseven

درباره ما adseven

این نویسنده در هیچ یک از حزئیات وجود ندارد
So far adseven has created 64 blog entries.

رئیس دایملر دیتر تسچه پس از 12 سال استعفا داد

توسط | 2018-09-26T14:46:12+00:00 سپتامبر 26th, 2018|دسته بندی ها: آخرین اخبار, اجاره خودرو, مطالب|برچسب ها: , , , , , |

رئیس دایملر دیتر تسچه پس از 12 سال استعفا داد رئیس دایملر دیتر تسچه پس از 12 سال استعفا داد شرکت مادر مرسدس تایید می‌کند که تسچه به هیات ناظر در سال آینده ملحق خواهد شد و اولا کلنیوس جایگزین او به عنوان رئیس Daimler خواهد شد. دیترتسچه رئیس دایملر، سال آینده از جایگاه ریاست هیات مدیریت  در غول خودروکناره‌گیری خواهد کرد  و با تحقیقات گروهی و رئیس توسعه مرسدس - بنز، اولا کلنیوس جایگزین خواهد شد. چگونه Android Auto روی خودرو نصب کنیم Zetsche، که از سال 1998 در هیئت مدیره دایملر بوده و رئیس هیئت مدیره [...]

چگونه Android Auto روی خودرو نصب کنیم

توسط | 2018-09-25T09:36:21+00:00 سپتامبر 25th, 2018|دسته بندی ها: آخرین اخبار, اجاره خودرو, داانستنی های خودرو|برچسب ها: , , , , , , |

چگونه Android Auto روی خودرو نصب کنیم چگونه Android Auto روی خودرو نصب کنیم برنامه Android Auto خود را تنظیم کنید 1. گوشی و ماشین خود را آماده کنید 1 اطمینان حاصل کنید که تلفن شما دارای Android 5.0 (Lollipop) و بالاتر است. برای بهترین عملکرد، توصیه میکنیم Android 6.0  و بالاتر. 2 بررسی کنید که [...]

کدام ماشین ها از اندروید خودکار پشتیبانی می کنند

توسط | 2018-09-25T09:47:54+00:00 سپتامبر 25th, 2018|دسته بندی ها: آخرین اخبار, اجاره خودرو, داانستنی های خودرو, مطالب|برچسب ها: , , , , , , |

کدام ماشین ها از اندروید خودکار پشتیبانی می کنند کدام ماشین ها از اندروید خودکار پشتیبانی می کنند میخواهید به ارتش اندروید بپیوندید؟ در اینجا همه اتومبیل ها با Android Auto هستند. چگونه Android Auto روی خودرو نصب کنیم اگر شما دارای یک تلفن Android هستید، Android Auto ساده ترین راه برای جفت شدن آن با [...]

پژو خودرو های خود را هیبریدی می کند

توسط | 2018-09-24T11:28:17+00:00 سپتامبر 24th, 2018|دسته بندی ها: آخرین اخبار, اجاره خودرو, مطالب|برچسب ها: , , , , , , |

پژو خودرو های خود را هیبریدی می کند پژو خودرو های خود را هیبریدی می کند این شرکتنسخه‌هایهیبریداز۵۰۸،۵۰۸SWو۳۰۰۸را اعلام کرده است کهدرپاییز۲۰۱۹ به بازارعرضه خواهد شد. لامبورگینی هوراکان 2019 به دنبال افزایش قدرت این حرکت بخشی از برنامه های مالک PSA Group است که تمام مدل های تجاری خود را با هر نوع ترکیبی یا الکتریکی از سال [...]

لامبورگینی هوراکان 2019 به دنبال افزایش قدرت

توسط | 2018-09-22T15:35:46+00:00 سپتامبر 22nd, 2018|دسته بندی ها: آخرین اخبار, اجاره خودرو, مطالب|برچسب ها: , , , , , , |

لامبورگینی هوراکان 2019 به دنبال افزایش قدرت لامبورگینی هوراکان 2019 به دنبال افزایش قدرت شرکت لامبورگینی قرار است برای سال اینده مدل های خود دست خوش تغییر بزرگی کند تا در صدر جدول قرار گیرد بررسی هوندا سویک این مدل رقیب Ferrari 488 از سال 2014 به فروش رفته است و تنها تغییرات جزئی در مدل [...]

بهترین خودروهای سبز انتشار گازهای گلخانه‌ای سال ۲۰۱۸

توسط | 2018-09-18T19:55:25+00:00 سپتامبر 18th, 2018|دسته بندی ها: آخرین اخبار, اجاره خودرو, داانستنی های خودرو|برچسب ها: , , , , , , , , |

بهترین خودروهای سبز انتشار گازهای گلخانه‌ای سال ۲۰۱۸ بهترین خودروهای سبز انتشار گازهای گلخانه‌ای سال ۲۰۱۸ معرفی 10 خودرو که کمترین میزان گاز گلخانه ای کههزینه‌هایاجراییروزانهپایینیرا ارائه می‌دهند. انتشار گاز خودرو چیست؟ درصورتیکهدرموردانتشارگازهای گلخانه‌ای وهزینه‌هایاجراییکههمراهبا آن‌هااست صحبتمی‌کنید، اتومبیلسبزهیچ وقتواقعاموردتوجهقرارنگرفتهاست ،اماسبزیکرنگبسیارمهماست.بنابراینمادراینجا۱۰موردازبهترینماشین‌های سبزیرا،ازانواعمختلفدسته‌بندیکرده‌ایم.   برایاتومبیل‌هایسبز،این امربهمدل‌هایآلایندهکمتبدیل می‌شودواگرشماازنظر محیطیآگاههستید،میزانانتشارآلاینده‌هاکهارسالمی‌کنند، جذابخواهدبود. آن‌هاهمچنینبه معنایکاهشهزینه‌هایپایینبرایخریدارانهستند کهمی‌خواهندسوختخودرابیشترکنند،کهدراولویتبرخیاز خریدارانقراردارد چراکه هزینه‌هایپمپاژبرپشتتحولاتجهانینوسان دارد.   اما چگونه [...]

انتشار گاز خودرو چیست؟

توسط | 2018-09-18T19:57:57+00:00 سپتامبر 18th, 2018|دسته بندی ها: آخرین اخبار, اجاره خودرو, داانستنی های خودرو, دسته بندی نشده|برچسب ها: , , , , , , , , , |

انتشار گاز خودرو چیست؟ انتشار گاز خودرو چیست؟ خودرو ها و آلودگی هوا     انتشار گازهای گلخانه‌ای اصلی با کیفیت هوا از بنزین، دیزل، و موتورهای جایگزین سوخت عبارتند  ازمونوکسید کربن، اکسیده‌ای نیتروژن، هیدروکربن‌ها سوخته و ذرات معلق. این آلاینده‌ها انتشار اینآلاینده‌ها است که توسط استانداردهای انتشار یورو کنترل می‌شوند.  خودروهای مدرن، اگر در شرایطخوبی نگهداری شوند ، تنها مقادیر بسیار کمی از آلاینده‌های هوا را تولید می‌کنند ، اما انتشار گازهای گلخانه‌ای از تعداد زیادی خودرو به مشکل کیفیت هوای قابل‌توجهی می‌افزاید. مونوکسید کربن،اکسیده‌ای  نیتروژن و هیدروکربن سوخته گازهای سمی هستند و عموما نامریی هستند. ذرات ذراتمعلق معمولا نامریی هستند هرچند تحت شرایط عملیاتی خاص ، موتورهای دیزلی ، ذرات مریی را تولید خواهند کرد که به عنوان دود ظاهر می‌شوند. موتورهای بنزینی می‌توانند ذرات مریی را تولیدکنند  ، به عنوان مثال ، نفت در حال سوختن است یا " ثروتمند "، به عنوان مثال، بعد از یک شروعسرد. همچنین این ذرات می‌توانند توسط لاستیک و لاستیک تولید شوند.  میزان انتشار آلاینده‌ها بهتکنولوژی وسایل نقلیه و وضعیت نگهداری وسیله نقلیه بستگی دارد. بر خلاف انتشار CO۲، انتشارآلاینده‌های کیفیت هوا به مصرف سوخت کم‌تر وابسته است.  عوامل دیگری مانند سبک رانندگی،شرایط رانندگی و دمای محیط نیز بر آن‌ها تاثیر می‌گذارند.  با این حال، به عنوان نقطه شروع، همهخودروهای سواری جدید باید  حداقل استانداردهای آلایندگی اتحادیه اروپا را برآورده کنند. بهترین خودروهای [...]